نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

الهی !
قد انقطع رجائی
عن الخلق
و " انت " رجائی

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ...

...
..

قرار نیست هرچیزی که مینویسم عین حقیقت باشد !
اینجا من نیست :) مطمئن باشید
مینویسم پس هستم

۷ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

خرداد

با همه ی سردر گمی هاش

با همه ی شلوغیاش

با همه ی بالا پاییناش

برای من یه شعر به حساب میاد ... !

  • کبوتر خاتون

تفاوت ها منشاء زیبایى ها و تفاهم هاى زندگى میشوند! 

این جمله ایست که دو سه سالى میشود که با تمام قلبم باورش کرده ام ... همین که مینشینی مستند سیاسى تاریخى میبینى و من این طرف بحث هاى فلسفى میکنم اما هر دو چشم به همدیگر داریم تا گل لبخند لذت این دوست داشتنی ها را از هم بچینیم... همین که آمدى گفتى من از ادبیات هیچ چیز سرم نمیشود ... شعر نمیفهمم و این روز ها میبینم که شعر هاى فاضل نظرى و برقعه اى را میشنوى و میخوانى و میفهمی و غرق خوشیم میکنى ... همین که روز اول که دیدمت بحث سر دانشکده ى فنى دانشگاه تهرانِ تو در گرفت و دانشکده ى روانشناسی دانشگاه بهشتى من! که کدام موثر ترند و کدام بى خاصیت تر اما امروز هر دو خوشحالیم که پى کسى آمده ایم که مکملمان بوده و نه یک وصله ى ناجور! ... همین تفاوت ها قشنگمان کرده ... من و تو را [ما] کرده ... با وجود زشتى ها به دلمان گرمى و نور داده ...


پاورقى : شباهت ها باید زیاد باشد ! کفویت از مهم ترین مسائل ازدواج است ! اما تفاوت هاى ساده باعث جنگیدن برای بهتر زندگی کردن میشود ... هر موقع براى ازدواج شخصى را پیدا کردیم که میتوانستیم بدى ها و خوبى هایش و تفاوت ها و شباهت هایمان را کنار هم نام ببریم و سبک سنگین کنیم ... همسر ایده آل یافت شده است :)

  • کبوتر خاتون

توى کانالم مینویسم عذاب وجدان میگیرم

اینجا مینویسم عذاب وجدان میگیرم

توى اینستا حوصله ى نوشتن چیزى ندارم!

اما وقتى کلا چیزى جایى نمینویسم ...

هذیون میگم!

  • کبوتر خاتون

کاش یکی بود که بیاد منو از دست خودم 

نجات بده !

  • کبوتر خاتون

تماشای قد و قامت بالا بلند شما ...

  • کبوتر خاتون

من حاجتام زیاده آقا ... یه جورى خودمو گم کردم وسط این همه حاجت مادى و غیر مادى که نجاتم فقط به دستای پر برکت خودتونه ... 

واژه ى کرامت اعتبارشو وام دار وجود شماست ... مرام نامه ى کریم بودنو از روى وجنات سبزِ پر مهرِ شما بود که نوشتن ... توى این مرام نیست که من دست خالى برگردم ... که توى شلوغیاى دنیا و دوربرم ، این وسطا که گم شدم ، یادم بره چیا میخوام ، که چیا "باید" بخوام ...

توى این مرام نیست که من حرفى از حاجتام بزنم ... کرامت شما نگفته، منو حاجت روا میکنه ...


ندهد فرصت گفتار به محتاج ، کریم

گوش این طایفه آواز گدا نشنیده است ...


{کرامتِ تو به بالاى دست میبردم}


#رمضان_عظیم

#مبارکا 😊🌱


السلام علیک 

یا ابن الشهید 

یا اخ الشهید 

یا ابالشهید ...

  • کبوتر خاتون

من این روزها 

به بسته بودن دست و پاى شیطان 

عجیب شک کردم!


*من نفسی ...!

  • کبوتر خاتون