نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

الهی !
قد انقطع رجائی
عن الخلق
و " انت " رجائی

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ...

...
..

قرار نیست هرچیزی که مینویسم عین حقیقت باشد !
اینجا من نیست :) مطمئن باشید
مینویسم پس هستم

روزام پر شده از تجریش!
حالمو داره بهم میزنه ...

#یک روز لعنتی
#فرافکنی
#حوصله ی شرح قصه نیست ...
#ص ب ر ...
  • کبوتر خاتون