نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

الهی !
قد انقطع رجائی
عن الخلق
و " انت " رجائی

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ...

...
..

قرار نیست هرچیزی که مینویسم عین حقیقت باشد !
اینجا من نیست :) مطمئن باشید
مینویسم پس هستم

فیلم خاصی بود، ولی قشنگ نه!
فقط از "لعنتی" گفتنای دی کاپریو خوشم اومد ... 
البته از اون کلمه ی اصلی که میگفت با همون لحن و حس داغون
لعنتی" توی زیرنویس ترجمه شدش بود ...
همون اصلش تو لحظه حال من بود انگار!

# بی ادب نیستم ، بی حالم 
# لعنتی
#فیلم نامه
  • کبوتر خاتون