نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

الهی !
قد انقطع رجائی
عن الخلق
و " انت " رجائی

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ...

...
..

قرار نیست هرچیزی که مینویسم عین حقیقت باشد !
اینجا من نیست :) مطمئن باشید
مینویسم پس هستم

امروز اون پتویی که داشت با عشق بافته میشد ، تموم شد
یه پتوی چند تکه که بعد از شمردن تکه ها معلوم شد صد و ده تاست ... 

#فال نیک
  • کبوتر خاتون