نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

الهی !
قد انقطع رجائی
عن الخلق
و " انت " رجائی

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ...

...
..

قرار نیست هرچیزی که مینویسم عین حقیقت باشد !
اینجا من نیست :) مطمئن باشید
مینویسم پس هستم

میدونی چیه ؟!
شعر و ادب و قلم و شاعر بازی رو باس فاکتور گرفت الان!
حالم خرابه ... نخطه!
از اون دو نخطه پرانتزا که تلخه ...

* بس که لاته این موجود شریف!
  • کبوتر خاتون