نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

الهی !
قد انقطع رجائی
عن الخلق
و " انت " رجائی

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ...

...
..

قرار نیست هرچیزی که مینویسم عین حقیقت باشد !
اینجا من نیست :) مطمئن باشید
مینویسم پس هستم

صفا: به به،تو چقدر قشنگی گوشه‌ی دلم. هیچ می‌دونی تو قشنگ‌ترین موجودی هستی که من تا حالا دیدم؟

[دخترک سر به تایید تکان می‌دهد]

صفا: چندتا دوست داری؟

دخترک: دو تا.

صفا: دو تا؟ چقدر زیاد! اسم‌هاشون چیه؟

دخترک: مامان و بابا.


پری - داریوش مهرجویی


#dialog

  • کبوتر خاتون