نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

الهی !
قد انقطع رجائی
عن الخلق
و " انت " رجائی

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ...

...
..

قرار نیست هرچیزی که مینویسم عین حقیقت باشد !
اینجا من نیست :) مطمئن باشید
مینویسم پس هستم


وقتی دلدارم میخنده تو دلم هزار تا پرنده
میخونن با ساز تنبک
 کاش یارم همیشه بخنده
دلدارم همیشه بخنده
#دنگ شو
#باد های گناهکار

+ دوست ندارم آهنگ معرفی کنم ... ولی این خیلی خوبه ... دنگ شو کلا خوبه :)

+ از سری عکس های حال خوب کن =) از حانیه جانکم :)
  • کبوتر خاتون