نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

الهی !
قد انقطع رجائی
عن الخلق
و " انت " رجائی

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ...

...
..

قرار نیست هرچیزی که مینویسم عین حقیقت باشد !
اینجا من نیست :) مطمئن باشید
مینویسم پس هستم

از وبلاگم خوشم میاد!
بحث اعتماد به نفس نیست
موضوع سر حس "بودنه" ... ! 
دیگه ببخشید اگر شما خوشتون نمیاد ...


*سخن بزرگان
#این قسمت : نیچه!!!
  • کبوتر خاتون