نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

الهی !
قد انقطع رجائی
عن الخلق
و " انت " رجائی

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ...

...
..

قرار نیست هرچیزی که مینویسم عین حقیقت باشد !
اینجا من نیست :) مطمئن باشید
مینویسم پس هستم

+ پسر مومن دانشکده عاشق شده است

عاشق لیلی بی دین کلاس بغلی ...


- آب است ولی شراب را می‌خواهد

بر موی تو پیچ و تاب را می‌خواهد

ای وای به حال آن بسیجی که دلش

یک دختر بدحجاب را می‌خواهد


+ "ی" بده ! نه الف!


- نقل به مضمون بود و لاغیر! نقل به مضمون از حجاب بده!


+ ...

  • کبوتر خاتون