نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

الهی !
قد انقطع رجائی
عن الخلق
و " انت " رجائی

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ...

...
..

قرار نیست هرچیزی که مینویسم عین حقیقت باشد !
اینجا من نیست :) مطمئن باشید
مینویسم پس هستم

شما را از خودتان

اطرافیانتان

زندگى

جهان

کائنات

متنفر میکند

و به سمت محو شدن

سوق میدهد

 

#بیشتربدانیم

 

پ.و: ممنون از کامنتاى پست قبل :) ممنون 

  • کبوتر خاتون