نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

الهی !
قد انقطع رجائی
عن الخلق
و " انت " رجائی

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ...

...
..

قرار نیست هرچیزی که مینویسم عین حقیقت باشد !
اینجا من نیست :) مطمئن باشید
مینویسم پس هستم

دلم خندوانه میخواد ...

دلم خندوانه و اون حال و هوای اون روزامو میخواد

دلم خنده های غش غش بیخیالانه ی مزخرف پر سر و صدای یه کنکوری رو بعد از کنکورش میخواد !!

دلم حتی کنکوری بودن رو !! نه این یه تیکه رو واقعا دیگه دلم نمیخواد :|

روزایی میشه که دلم این روزا رو میخواد :)

  • کبوتر خاتون