نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

الهی !
قد انقطع رجائی
عن الخلق
و " انت " رجائی

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ...

...
..

قرار نیست هرچیزی که مینویسم عین حقیقت باشد !
اینجا من نیست :) مطمئن باشید
مینویسم پس هستم

دوباره دارم وسوسه میشم "من او" رو بخونم!

سخت میگذره بهم بعضی جاهاش 

ولی ارزششو داره ... !


#مثلا بیا و درویش مصطفی من باش !

#من او / رضا امیرخانی

  • کبوتر خاتون