نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

الهی !
قد انقطع رجائی
عن الخلق
و " انت " رجائی

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ...

...
..

قرار نیست هرچیزی که مینویسم عین حقیقت باشد !
اینجا من نیست :) مطمئن باشید
مینویسم پس هستم

+ با یه لشگر دلقک چجوری میخوای جنگو ببرین؟!


- همه امیدمون اینه که شما از خنده پس بیفتین !!!


فیلم : بازداشتگاه شماره ۱۷


#dialog 

  • کبوتر خاتون