نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

نامه ها یک روز بادبادک میشوند :)

آسمانـ سبز پر رنگ ...

الهی !
قد انقطع رجائی
عن الخلق
و " انت " رجائی

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ...

...
..

قرار نیست هرچیزی که مینویسم عین حقیقت باشد !
اینجا من نیست :) مطمئن باشید
مینویسم پس هستم

این تابستون واقعا تابستون وحشتناک شلوغیه ... از طرفی استرس دانشگاه امونمو بریده ... انتظار سه سال و نیمه تموم کردن دانشگاه از من یه انتظار کاملا بیخود و بی فایدست ... روی ترم تابستونی برداشتن حساب باز کرده بودم که اصلا و ابدا برای امسال شدنی نیست ... از طرفی تعداد واحدایی که تونستم این ترم بردارم به شدت کم بوده و با وجود کم بودنش حجم درسا و سنگینیشون خیلی داره بهم فشار روانی میاره ... از یه طرف تعداد واحدای اون ترم قبلم همین وضعیت اسف بارو داشت ... ماه رمضون این وسط هست که نصف کارا رو متوقف میکنه ... به خاطر تغییر تاریخ مراسم کلی برنامه های دیگم ریخت بهم .... برای بنایی وقت لازمه ... برای خرید وسایل وقت های بسیار لازمه :| لباس و هزار و یک چیز و کوفت دیگه :| 
امروز داشتم بهشون فکر میکردم کمرم خم شد ... گفتم یه ذره بنویسم اینجا حداقل نوشتن خودش آدمو سبک میکنه ...

#محتاج دعا 
#خداروشکر 
  • کبوتر خاتون